QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
05/09/2018
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ KHANG ĐIỀN 81 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh khangdiengroup.info@gmail.com 0903 81 4567
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
05/09/2018
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ KHANG ĐIỀN 81 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh khangdiengroup.info@gmail.com 0903 81 4567
TIÊU CHUẨN NHÂN VIÊN BẢO VỆ
TIÊU CHUẨN NHÂN VIÊN BẢO VỆ
05/09/2018
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ KHANG ĐIỀN 81 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh khangdiengroup.info@gmail.com 0903 81 4567